Gradsko pozorište Jazavac

Gnijezdo ljubavi

Gnijezdo ljubavi

jazavac

Dječija predstava pod nazivom „Gnijezdo ljubavi“ je nastala kao zajednički autorski projekat IN fondacije i autorskog tima Slađana Zrnić i Duško Mazalica po modelu forum teatra. Ovom predstavom želimo da promovišemo nenasilje, jednakost i pozitivne vrijednosti i ona je namijenjena djeci uzrasta od 8 do 14 godina, a bavi se vrlo aktuelnom temom – nasiljem i prevencijom nasilja kod djece i mladih.

Tekst i režija: Slađana Zrnić

Igraju: Duško Mazalica, Branka Mišić i Senad Milanović

Pratite nas

Rezervacije

Rezervacije na tel. 051 462-887
(od 10h do 14h)
E-mail: gpjazavac@gmail.com
ili u inbox Page-a na FB.

Banka partner