Gradsko pozorište Jazavac

Izvedena prva predstava u okviru projekta „Kultura u predgrađu“

Izvedena prva predstava u okviru projekta „Kultura u predgrađu“

05.12.2018 12:07

Projekat „Kultura u predgrađu“ Gradskog pozorišta Jazavac iz Banjaluke se realizuje u periodu od novembra 2018. do marta 2019. godine u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Djeca predškolskog i školskog uzrasta koji žive u mjesnim zajednicama Dragočaj, Krupa na Vrbasu, Potkozarje i Bronzani Majdan će imati priliku da besplatno pogledaju predstave Juhu scene GP Jazavac i da učestvuju u edukativnim predavanjima i radionicama prije početka predstave. Prva predstava, KAKO SU POSTALE RUŽNE REČI, odigrana je danas, 5. decembra 2018. godine u Mjesnoj zajednici Potkozarje sa početkom u 11:00 časova.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je približiti djeci Banjaluke u ruralnim područjima pozorišnu umjetnost, naviku i kulturu odlaska u pozorište te predstavljanja kulture kao sastavnog dijela odrastanja i obrazovanja. Učenje djece o važnosti odlaska u kulturne ustanove i sticanje pozitivnih navika u ranom djetinjstvu koje se prenose na kasniju dob.  Učenje djece bontonu tj. lijepom ponašanju u institucijama kulture i edukacija djece o zdravom stilu života koji za temelj ima kulturu, sport i zdravu ishranu.

„Jedan od ciljeva GPJ je upravo edukacija publike, posebno onih najmlađih, te će kroz projekat Kultura u predgrađu, zadatak Gradskog pozorišta Jazavac biti mnogo lakše ostavaren.“, izjavila je Dragana Marić u ime Gradskog pozorišta Jazavac koja je i projektni menadžer.

„Kao škola sa ruralnog područja jako nam je bitno i važno da ostvarimo kontakte sa kulturnim institucijama kao što su pozorišta. Mi svake godine planiramo i odvodimo đake u pozorišta a ove godine nam je pružena prilika u saradnji sa Gradskim pozorištem Jazavac da tu saradnju unaprijedimo na viši nivo kroz predavanja o zdravoj ishrani i sportu.“, izjavio je Duško Petrović, direktor škole Milutin Bojić iz Potkozarja.

Ako porodice žive u prigradskim, manje razvijenim mjesnim zajednicama, nisu im dostupne kulturne i edukativne manifestacije. Ovim projektom vraćamo pozorište djeci a djecu pozorištu. Hiljadu djece će besplatno pogledati predstavu i učestvovati u edukativnim predavanjima i radionicama na temu značaja zdrave ishrane i bavljenja sportom od ranog djetinjstva te učenja lijepom i kulturnom ponašanju u javnim ustanovama.

 

 

Pratite nas

Rezervacije

Rezervacije na tel. 051 462-887
(od 10h do 14h)
E-mail: gpjazavac@gmail.com
ili u inbox Page-a na FB.

Banka partner