Studio Jazavac

Upitnik za 2019. godinu Ideja Osnivanjem Studija Jazavac, u sklopu Gradskog pozorišta Jazavac, otvorena su vrata mladim ljudima koji vole pozorišnu umjetnost i žele da uče, istražuju i rade u ovoj oblasti. Rezultat njihovog rada su godišnji ispiti i predstave u kojima imaju priliku da pokažu svoj rad. U sklopu rada Studija organizuju se radionice … Continue reading Studio Jazavac