Gradsko pozorište Jazavac

Studio pjevanja sa Ines Popović

Studio pjevanja sa Ines Popović

25.02.2015 17:37

NOVOSTI U STUDIJU JAZAVAC

Studio pjevanja obuhvata pop, jazz, R&B, gospel, klasično pjevanje, mjuzikl. Osnove metode rada studija zasnivaju se na najboljoj bazi klasične tehnike pjevanja koja podrazumijeva tehniku disanja, pravilnu postavku tijela, vokalne vježbe, pravilnu impostaciju (postavku glasa), slušanje i analizu različitih muzičkih stilova i pravaca. Svi učenici studija će imati ekstra znanje iz osnova solfeđa i teorije muzike koje su neophodne u pjevanju.

Uzrasti će se dijeliti na dve grupe:

Uzrast od 8 do 14 god. se vrši grupno po 2-3 učenika u grupi u trajanju od 1h. Učenici će u zabavnoj i opuštenoj atmosferi pored rada na vokalnoj tehnici tj. glasu da razvijaju sluh i svoje muzičke sposobnosti. Metode su takve da im se pruže najbolji uslovi i znanje po ugledu na metode koje se uče u Evropi i svijetu.

Uzrast od 15 god. na dalje. Časovi će se odvijati individualno u trajanju od 1h uz fokus na osvještavanje cijelog vokalnog aparata, slušanja muzike i analize vrhunskih pjevača. Uz osnove vokalne tehnike radiće se na dikciji i artikulaciji, dinamici, fraziranju, ekspresiji, improvizaciji, oslobađanju od treme kao i motivaciji i postavljanju ciljeva što je od izuzetne važnosti za svakog mladog pjevača.

Upis je u toku cijele godine. Cijena časova po dogovoru.

Kontakt telefon : 065 / 317 353 – Ines Popović

Prijave sa imenom i prezimenom možete slati na adresu:

iness.popovic@gmail.com     ili      gpjazavac@gmail.com

Pratite nas

Rezervacije

Rezervacije na tel. 051 462-887
(od 10h do 14h)
E-mail: gpjazavac@gmail.com
ili u inbox Page-a na FB.

Banka partner