Gradsko pozorište Jazavac

Studio Jazavac

Studio Jazavac

jazavac

Upitnik za 2020. godinu

Ideja

Studio Jazavac Logo 2016 webOsnivanjem Studija Jazavac, u sklopu Gradskog pozorišta Jazavac, otvorena su vrata mladim ljudima koji vole pozorišnu umjetnost i žele da uče, istražuju i rade u ovoj oblasti. Rezultat njihovog rada su godišnji ispiti i predstave u kojima imaju priliku da pokažu svoj rad. U sklopu rada Studija organizuju se radionice iz oblasti usko vezanih za pozorišnu umjetnost.

Cilj

Rad sa polaznicima Studija ima višestruk značaj:

Razvijanje i usavršavanje umjetničkih sklonosti kod mladih ljudi u svim oblastima pozorišne umjetnosti: gluma, dramaturgija, režija, ples, muzika, scenski govor,
Razvijanje scenske kulture i sigurnosti prilikom javnih nastupa,
Otkrivanje i usmjeravanje talentovanih mladih ljudi,
Razvijanje mašte, pozitivnih psihofizičkih osobina i kompletne ličnosti kroz programske sadržaje koji su primjereni uzrastu polaznika,
Umrežavanje i saradnja mladih ljudi sa umjetničkim senzibilitetom,
Preventivno djelovanje protiv svih vrsta zavisnosti.

Pedagozi

Sa polaznicima Studija rade dramski pedagozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.

Ljubiša Savanović, glumica,
Dragana Marić, glumica,
Velimir Blanić, glumac,
Sandra Ljubojević, glumica
Belinda Božičković, glumica
Vladimir Đorđević, glumac
Kristina Šikanić, glumica                                                                                                                                                            Nataša Perić, glumica

 

Plan rada

Studio Jazavac časove održava u prostorijama Studija Jazavac u Obilićevu (preko puta Caffe Maraton). Časovi se održavaju subotom i nedjeljom i traju od 90 minuta u periodu od devet mjeseci (od početka septembra do kraja juna).

Pored redovnih predavača, jednom mjesečno, čas održava gostujući predavač ili stalni saradnik.

Tokom prve godine rada polaznici Studija sa polaznicima se rade vježbe za oslobađanje na sceni i razvoj kreativnosti, vježbe za koncentraciju i fokusiranje na različite krugove pažnje, te osnove radnje i sukoba u dramskim situacijama.
Na drugoj godini Studija fokus je na skicama lika, odnosu sa partnerima na sceni i prilagođavanju dramskoj situaciji.

Treća godina rada predviđena je za istraživanje i rad na ulozi i spremanje uloge u okviru predstave.

Na vježbama govora pažnja se posvećuje pravilnom izgovoru glasova, artikulaciji, logičkoj analizi teksta, recitovanju i pripovjedanju.

Upis i članarina

Članarina u Studiju iznosi 40 KM, i plaća se na mjesečnom nivou u prvoj sedmici tekućeg mjeseca. Plaćanje se vrši na biletarnici ili u kancelariji Gradskog pozorišta Jazavac, svaki radni dan od 10 do 14 časova.

Prijave za nove članove se primaju do 30.9.2020. Putem e-mail adrese gpjazavac@gmail.com, a o početku nove sezone bićete blagovremeno obavješteni.

Donja starosna granica za upis u Studio Jazavac je devet godina.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na 051 462 887 ili na e-mail gpjazavac@gmail.com

Banja Luka, jul 2020. godine

Dragana Marić, voditelj Studija Jazavac

Pratite nas

Rezervacije

Rezervacije na tel. 051 462-887
(od 10h do 14h)
E-mail: gpjazavac@gmail.com
ili u inbox Page-a na FB.

Banka partner